Postavení pojišťoven po roce 2010: Česká podnikatelská pojišťovna


			Postavení pojišťoven po roce 2010: Česká podnikatelská pojišťovna
14.2.2011 Pojistný trh

ČPP již ve 2. čtvrtletí klesla ze 7. na 8. místo v pořadí pojišťoven s největším podílem na trhu (5. místo v NŽP a pokles na 11. místo v ŽP, když byla předstižena pojišťovnou MetLife Amcico) a na tomto místě je i na konci roku 2010.

Vzhledem k tomu, že v poslední době výrazně posilují především životní pojišťovny, postupně ztrácí svůj podíl na trhu (meziročně o 0,2% b). Důvodem je i to, že pojišťovna sice zaznamenala růst objemu pojistného (o 190 miliónů, to je o 3 %), ale ten byl pod úrovní trhu.

  

Nejúspěšnější je v POV, kde se stala na konci roku 2007 „trojkou“ trhu a tuto svoji pozici nejenom udržuje, ale i dále posiluje. U ČPP existuje výrazná disproporce mezi POV a HAV. Projevuje se rozdílným podílem na trhu v POV (12,5 %) oproti podílu v HAV (4,8 %). Příčinnou je struktura kmene POV, která neumožňuje zároveň nabízet HAV (v kmeni jsou výrazněji zastoupeny starší a levnější vozidla).

ČPP provozuje smíšenou pojišťovací činnost s orientací na NŽP. Je členem skupiny VIG. V 1. čtvrtletí došlo ke změně na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele, kde Jakuba Strnada (odcházejícího do Allianz) vystřídal Jaroslav Besperát.

Již ve 2. čtvrtletí uvedla ČPP na trh nový produkt – pojištění právní ochrany. Ve 4. čtvrtletí pak představila variantu cestovního pojištění speciálně přizpůsobenou klientů, kteří provozují zimní sporty. Oproti standardním rizikům je rozšířeno pojištění typicky zimního vybavení včetně pronájmu náhradního a dále i pojištění z důvodu nevyužité služby.

Ve 2. čtvrtletí se ČPP pokusila zkvalitnit služby svým klientům nabídkou „Internetového pojišťovnictví“ pod názvem MojeČPP. Jeho prostřednictvím je možné provádět jednoduché úkony na pojistných smlouvách, sledovat platby pojistného, stav likvidace škody a zasílat potřebné dokumenty. K tomu lze sjednávat vybraná pojištění on-line. Tyto služby již dříve nabízely v různé míře i jiné pojišťovny. ČPP ovšem jako první pojišťovna tyto služby integrovala do jedné aplikace přístupné pomocí kódu a hesla.

ČPP - vývoj podílu na trhu

Zítra čtěte: Postavení pojišťoven po roce 2010: Česká pojišťovna

 

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články