Robert Kareš: Výlučné postavení PVZP při pojištění cizinců není v rozporu se SFEU


			Robert Kareš: Výlučné postavení PVZP při pojištění cizinců není v rozporu se SFEU
2.12.2021 Pojistný trh, Produkty

Podle novely zákona o pobytu cizinců může od 2. srpna 2021 poskytovat cestovní zdravotní pojištění cizincům v případě žádosti o vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR v rozsahu komplexní zdravotní péče pouze Pojišťovna VZP (PVZP). S tím však zásadně nesouhlasí Česká asociace pojišťoven, která podala stížnost k Evropské komisi. Předseda představenstva PVZP Robert Kareš ve svém komentáři vysvětluje, kde je základní problém ve sporu s ČAP a jak dopadly právní analýzy a konzultace, které si PVZP nechala zpracovat.

Pojišťovna VZP si nechala po účinnosti novely zpracovat dvě právní analýzy u specializovaných advokátních kanceláří a situaci konzultovala i s různými evropskými orgány a europoslanci. Výsledek nepřekvapil, a to i vzhledem k tomu, že PVZP již tento druh pojištění provozovala v letech 1995–2006 a absolvovala mnoho konzultací na evropské úrovni. Základní rozpor s oponenty je stále stejný, mylně pohlížejí na pojištění cizinců nad 90 dnů optikou směrnice o volném pohybu kapitálu a služeb, nikoliv optikou Směrnice 2003/109/ES, která řeší právo, bezpečnost a spravedlnost v rámci migrační politiky.


Přečtěte si: ČAP podala stížnost k Evropské komisi kvůli monopolu na pojištění cizinců PVZP


Jedná se totiž nikoliv o klasické pojištění, nýbrž o substitut za veřejné zdravotní pojištění skupiny osob pobývajících na cizím území, která k veřejnému pojištění nemá přístup. Takové pojištění je nutné regulovat. Samotná regulace nemusí nutně znamenat určení výhradního pojistitele. To Pojišťovna VZP nikdy netvrdila. Rozhodně však není žádoucí návrat ke stavu před novelou bez regulace provizí, sítě zdravotnických zařízení pro zajištění odkladné zdravotní péče a systémového řešení obtížně pojistitelných cizinců. To by totiž znamenalo ve svém důsledku porušování citované evropské směrnice. Je třeba korektně uspokojit všechny účastníky, mám na mysli stát – klienta – zdravotnické zařízení – pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: Máte slovo: Nižší, nebo stejná částka pro 2. stupeň invalidity


Konkrétní výsledky analýz a konzultací týkající se novely zákona o pobytu cizinců:

  1. Řešení nabízené současnou úpravou lze označit za specifické až kontroverzní, nicméně je nezbytné. Základním smyslem novely č. 274/2021 bylo zajistit řádnost, transparentnost a jednotnost fungování systému cestovního zdravotního pojištění cizinců při pobytu nad 90 dnů jako zcela zásadního a specifického typu pojištění, které svou povahou u cizinců pobývajících na území ČR substituuje zákonné veřejné zdravotní pojištění rezidentů.
  2. Zavedení výhradního postavení PVZP jako jediného pojistitele tohoto typu pojištění na přechodnou dobu 5 let se jeví jako vhodný nástroj pro zajištění spravedlivého a bezpečného postupu.
  3. Současná právní úprava není v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť dílčí omezení ostatních pojistitelů v této oblasti není způsobilé bránit podnikání těchto subjektů a rovněž sleduje objektivně legitimní cíle, z nichž nejzásadnějším se jeví zamezení nekalým praktikám komerčních subjektů v příslušném tržním segmentu.
  4. S ohledem na termín účinnosti současné právní úpravy nebylo dosud možné objektivně sledovat a zkoumat naplnění jejích legitimních cílů, z aktuálně dostupných statistických zdrojů zadavatele je již po několika měsících patrná pozitivní změna v tomto dílčím sektoru trhu pojištěním.
  5. Z právního hlediska nebyly shledány žádné zásadní vady současné právní úpravy cestovního zdravotního pojištění cizinců dle zákona o pobytu cizinců, které by měly představovat jednoznačný důvod pro zrušení či změnu této části zákona.
  6. Svěření výlučného oprávnění PVZP poskytovat cizincům cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče lze považovat za pověření plněním zvláštního úkolu ve smyslu SFEU.
  7. Svěření výlučného postavení PVZP ve vztahu k poskytování konkrétního druhu komerčního pojištění nenaplní první charakteristický znak veřejné podpory ve smyslu SFEU, jelikož PVZP není poskytována žádná výhoda ze státních zdrojů. Protože není naplněn již první z kumulativních definičních znaků, není třeba zkoumat naplnění ostatních.
  8. Současná právní úprava je plně v souladu s požadavky Směrnice 2003/109/ES, která určuje členským státům pouze směr, kterým se mají vydat, přičemž apeluje pouze na rozsah krytí rizika. Směrnice nestanoví žádné speciální požadavky na pojistitele, nezakazuje řešení v podobě jediného pojistitele, ani negarantuje cizincům možnost výběru sjednání pojištění z vícera subjektů.
  9. Systém jediného pojistitele v oblasti základního zdravotního pojištění je zcela standardní a odborná teorie mu připisuje množství nesporných výhod, spočívajících zejména v efektivitě při vybírání finančních prostředků, jednotném a snadno kontrolovatelném systému financování a podmínek pojištění, omezení konkurenčního zneužití na trhu, vyšší potencialitě tvorby úspor aj. Ani pro území České republiky není tento systém zcela ojedinělý, a to jak z historického hlediska, tak z hlediska jiných druhů pojištění.

Robert Kareš
Předseda představenstva Pojišťovny VZP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

K jednotlivým bodům

Ing. Michal Rytir ,  4. 12. 2021

Vážení,

Kolegové me upozornili na tuto kauzu, tak se pouze krátce vyjádřím k jednotlivým bodům, které tedy považuji na koleni spichnute a dělané stylem “účel světí prostředky” :
1.Označit monopolizacni praxi jako “nezbytnost” je o principech a nepodporoval žádný státem řízeny monopol jednou z premis moderního evropského státu. Zvlášť kdyz systém predtim prokazatelně fungoval, což je nevyvratitelne. Ta současná  praxe tedy není “kontroverzní”, ale zkratka nepřijatelná legislativně a ekonomicky spíše účelově.
2. Toto píšou vždy Ti, co se snaží o monopol či kartel. Ostatně monopol vznikl během platné legislativy a nebylo potřeba reagovat na jakoukoliv zásadní změnu jak v regulaci, tak třeba v migraci.
3. Nekalé praktiky je účelově tvrzení, nenašel jsem ani jednu dokumentaci v rámci řízení dohledoveho orgánu, tj. ČNB. Argument na úrovni jedna pani povídala. Zároveň říkat, ze současná legislativa umožňuje monopol pouze částečně je již čirá demagogie.

pokračování

Ing. Michal Rytíř ,  4. 12. 2021

4. Zavedení monopolu předpokládám zavedlo jedinou změnu, a to pouze tu, ze se významné zdražilo pojistné a ano na vyšší zisky komerční PVZP si budeme muset počkat až po roce 2022 diky mechanice pojisteni. Zároveň předpokládám, ze rozsah produktu, rozsah služeb se jakkoliv nezměnil a ani úroveň služeb. Opět až dětská obhajoba.
5. Tady by se mělo odkazovat opravdu na zdroje, jelikož zákon zjevně odporuje mnoha evropským zákonům a směrnicim. A vzhledem k bodu 1, tak o co tedy jde? O princip nebo čistou právní úpravu špatného stavu, argumentuje obojím a to jaksi nelze.
6. Zmonopolizovat více než 10 let fungující komerční trh opravdu neni pověřeni k řešení zvláštního úkolu. To je jako jako prirovnavat vznik JZD na základě argumentu o lepsi správě s vyšším výnosu z hektaru..to opravdu ne..
7. A základní kapitál poskytuje PVZP kdo? Kolik procent obratu/zisku mate se státními subjekty? Například prodej Vašich produktu na 200 pobočkách Vaši státní matky VZP neni zvýhodnění?

pokračování

Ing. Michal Rytíř ,  4. 12. 2021

8. Legislativa nadřazená samozřejmě monopol vylučuje. Nemůžete do každé právní normy psát “nevytvářejte podmínky k monopolu”.
9. Muže pan Kareš uvést alespoň jeden obdobný příklad praxe a nikoliv “teorie” na území EU? Ja o žádném nevim.

Daň za blbost

xXx,  3. 12. 2021

A nakonec toto "dobrodružství" zaplatíme z daní, až bude nařízena výplata odškodnění pojistitelům za omezení jejich podnikání.

A kdo mu to zaplatí?

Roman Žluva ,  3. 12. 2021

Takze pan Kares si po 25letech ve vedení dceřinky VZP prolobuje paskvil, který nas bude stát par miliard na odškodnění, ale taky možná 14 (https://infocizinci.cz/viza/poslanci-zitra-rozhodnou-o-hrozici-arbitrazi-az-za-14-miliard-kc-kvuli-navrhu-zakona-umoznujici-monopol-v-zdravotnim-pojisteni-cizincu/ ), ted si platí ze státního právníky proti vlastní výkonné moci a ve finále až udela tedy o par miliard navíc , tak základní kapitál mu bude muset dosypat zase jeho matka VZP, tedy mi všichni a to minimálně stovky milionu…( https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/vladimir-prikryl-k-pojisteni-cizincu-neveril-jsem-ze-to-je-v-cesku-mozne/c:21069/ ) skvělý ???? Takze kdyz, řval, ze za ten zákon nemůže, tak ted najednou ho obhajuje…takze kdyby se ten zákon zrušil jako TOP prolobovana blbost za ANO..tak asi pan Kares hned odstoupí ne?

Tady je někdo mimo

Mimoň,  2. 12. 2021

Ten pán asi nechápe jednu věc: zdravotní pojištění cizinců nad 90 dnů pobytu jako substitut zdravotního pojištění klidně může stát definovat jinak a může ho třeba nechat provozovat výhradně zdravotní pojišťovny. NIKDY však nemůže dát jedné vybrané komerční pojišťovně, to je v rozporu se soutěžním právem. Všimli jste si, že neuvedl ani jedno konkrétní jméno právní kanceláře, která by se pod ty nesmysly a argumentaci podepsala? Ihned by ji to odrovnalo, je to jako snažit se pro klienta odvodit, že Země je placatá.

Absolutní souhlas

Jiří Sliva,  3. 12. 2021

Absolutní souhlas. Ještě bych dodal, ze je to stejně, jak kdyby jim monopolem priklepli cestovní pojisteni v ČR, ze stejných argumentů, co pan Kares zmiňuje.. je to profesionální výkon státního úředníka, co se uzavřel ve své socialistické bubline, pracoval vůbec pan Kares v nějaké komerční pojišťovně nekdy, než v te co si sám založil a vlastní ji stát?

Hloupost

Jiri Balcar,  2. 12. 2021

Tak oni si samotní napíší zákon, diky ANO prolobuji na sílu absolutní paskvil jak z hlediska práva i ekonomiky a ted za státní prachy obhajují neobhajitelné dalšími analýzami??
Kolik je ten zákon stal, ze jsou tak vyděseni z volebního výsledku a možného zrušení monopolu záhy po volbách??

RSS

Související články