Jak se němečtí makléři vyrovnávají s digitalizací?


			Jak se němečtí makléři vyrovnávají s digitalizací?

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute (VWH) byl zveřejněn zajímavý článek Stephana Brucknera, ředitele prodejního úseku Německo, v pojišťovací společnosti Liechtenstein Life. Článek zmiňuje dva trendy, které se projevují na makléřském trhu. Mnozí pojišťovací makléři stále ještě považují digitální transformaci v pojišťovnictví za jisté ohrožení pracovních míst. Jiní zase podceňují potenciál, který jim digitalizace nabízí, pokud o efektivnost a úzký bezprostřední vztah s klienty.

Stephan Bruckner uvádí článek informacemi o výsledcích studie či výzkumu, který provedla společnost Bitkom. Tato studie ukazuje, že „lehce uchopitelná“ pojištění, jako je pojištění storna zájezdu nebo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se již poměrně často sjednávají online bez zapojení pojišťovacího makléře. U pojištění storna zájezdu činí podíl online obchodu v Německu dle studie 34 % a u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pak 32 %.  U jiných typů pojištění, jako je například kapitálové životní pojištění, je potřeba poradenství nadále relativně vysoká. Podle Brucknera vyvstává otázka, jak pojišťovací makléři na tento vývoj reagují nebo jak mohou proaktivně jednat ve směru technického pokroku. V minulosti se podle Brucknera prokázalo, že při zásadní změně vycházejí jako vítězové ti, kteří se vnitřně ztotožnili s novými pravidly hry a také je implementovali.


Mohlo by vás zajímat: Spekulace se potvrdily. Tesla má vlastní pojištění aut pro Německo


Nové technologie přinášejí pochopitelně nové požadavky klientů. Koneční klienti chtějí obdržet nabídku kdykoli během 24 hodin, a to odkudkoli vyžádanou, a pokud existuje potřeba poradenství, tak chtějí komunikovat nejlépe co nejrychleji s někým z toho digitálního kanálu, jemuž dali přednost. Změna v požadavcích klientů je nyní jasně rozpoznatelná, doložitelná řadou studií a nezvratná. Pojišťovací makléři, kteří se chtějí důsledně orientovat na přání klientů, musejí nejprve přezkoumat, zda jejich poradenský výkon splňuje nová kritéria a případně provést jeho potřebnou adaptaci.     

V této souvislosti Bruckner konstatuje, že by měla být prozkoumána následující kritéria:

  • dosažitelnost na digitálních kanálech,
  • moderní a udržované webové stránky,
  • nutnost poradenství u nabízených balíčků pojistných produktů. Pokud taková nutnost neexistuje, jak může být nabídnuta skutečná přidaná hodnota?
  • pokud tato nutnost existuje, jak lze ještě lépe s pomocí technologie přistupovat k požadavkům klientů?

Bruckner zdůrazňuje, že pokud jsou výše uvedené otázky zodpovězeny, tak pojišťovací makléři mohou zaujmout příslušnou roli v digitální transformaci pojišťovnictví. Další krok je ovšem rozhodující. Aby zůstali relevantní, musejí pojišťovací makléři nejen reagovat na nejnovější vývoj, ale musejí se stát dokonce podporovateli zásadní změny s cílem ji formovat v souladu s vlastními zájmy. V takovém scénáři zaujímají pojišťovací makléři zvláštní postavení. Oni mohou nejlépe posoudit, jaké mají klienti obavy, starosti a potřeby a které procesy musejí probíhat ještě účinněji, aby byl vytvořen funkční digitální pojišťovací systém.  


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Vítejte v centrálně řízené ekonomice


V závěru článku Bruckner mimo jiné konstatuje, že německé pojišťovnictví ve věci digitalizace v mezinárodním srovnání zaostává. Pokud ale pojišťovací makléři chápou, jaké enormní přínosy v efektivnosti a jaké možnosti, pokud jde o cílené zaměření na potřeby klientů, digitální transformace nabízí a současně zaujmou aktivní roli, tak vzniknou cenné synergie. Z celého článku pak vyplývá výzva, aby makléři uchopili budoucnost do svých rukou.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články