Rakouská populace méně kouří. Trpí však nadváhou!


			Rakouská populace méně kouří. Trpí však nadváhou!
17.12.2020 Zahraničí

V Rakousku aktuálně denně kouří 24 % mužů a 18 % žen. Znamená to, že podíl kuřáků v populaci od roku 2014 klesl o 3,0 % u mužů a o 4,3 % u žen. Ženy se také více živí ovocem a zeleninou než muži. Vzrostl ale podíl lidí se silnou nadváhou (od roku 2014 o 2,1 %).

Tento výsledek přinesla studie „Rakouská zdravotní anketa“ zpracovaná úřadem Statistik Austria pro Spolkové ministerstvo zdravotnictví. „Obliba cigaret je v Rakousku na ústupu. Zatímco ještě před 5 lety kouřila denně čtvrtina populace, nyní je už jen pětina lidí ve věku od 15 let. Na rozdíl od tohoto pozitivního trendu ale registrujeme zvyšování podílu lidí s velkou nadváhou. Obezita se ve věkové skupině 60-74 let týká dnes už každé čtvrté osoby,“ konstatoval Tobias Thomas, generální ředitel úřadu Statistik Austria.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


Rakouské ženy se konečně odvracejí od cigaret

Celkem v Rakousku kouří každý den 1,5 milionu lidí (21 %), což je o 228 000 osob méně než v roce 2014. Poprvé od sledování této statistiky, které začalo v roce 1972, klesl podíl žen-kuřaček, zatímco u mužů je tento trend vidět už dlouhodobě. Aktuálně kouří pravidelně 18 % žen, což znamená pokles o 4,3 % od roku 2014. Kvóta u mužů je i nadále vyšší než u žen (24 %). Ale i pánové odkládají cigarety – od roku 2014 se podíl každodenních kuřáků snížil o 3 %.

Asi čtvrtina nekuřáků je sekundárně vystavena účinkům kouření a cigaretovému kouři jiných osob. Největší zatížení pasivních kuřáků sleduje Rakousko u věkové skupiny 15-29 let – asi každý druhý příslušník tohoto segmentu populace musí strpět druhotné účinky minimálně příležitostně.


Mohlo by vás zajímat: Žádné překvapení. EIOPA chce více pravomocí!


Strašák obezita

Podíl 18 % mužů a 15 % žen je podle definice WHO aktuálně v Rakousku obézní nebo má silnou nadváhu. V absolutních číslech to znamená 600 000 mužů a 580 000 žen. Obezita se vyskytuje čím dál častěji s rostoucím věkem: ve věkové skupině 15-29 let je postiženo otylostí jen 8 % rakouské populace, ale ve věku 60-74 let jí trpí každá čtvrtá osoba. Problémem je i skutečnost, že obézních lidí přibývá: od poslední ankety z roku 2014 se jejich podíl zvýšil o více než 2 %.

Ženy konzumují ovoce a zeleninu denně

Ženy v Rakousku jedí ovoce a zeleninu denně častěji než muži (59 %/55 % versus 41 %/39 % každodenních strávníků). Ovoce se těší tedy větší oblibě než zelenina u obou pohlaví. Nicméně jen 5 % žen a 4 % mužů dosahují při konzumaci doporučeného podílu 5 % ovoce a/nebo zeleniny na denním příjmu (WHO). Příjem potravy z ovoce s věkem v Rakousku roste, zatímco konzumace zeleniny se během života nemění.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Nidetzký: Pojistný trh je stabilní a solventní


Muži jedí mnohem častěji denně maso a uzeniny než ženy (44 % versus 22 %). Nejméně jednou týdně si dá více než polovina mužů a žen rybí maso. Nápoje obsahující cukr jsou v kurzu více u mužů, a to zejména v mladším věku do 29 let, kde je jejich popíjení každodenním zvykem (20 % mužů versus 8 % žen v této věkové kategorii).

Dostatečný pohyb má jen půlka populace

Asi 47 % rakouského obyvatelstva se pohybuje v dostatečné míře doporučené ze strany WHO, tedy alespoň 2,5 hodiny týdně. Užitečné zatížení svalů a posilování alespoň 2x týdně zvládá více mužů než žen (33 % versus 28 %). Asi čtvrtina všech lidí v Rakousku (21 % žen a 29 % mužů) zvládá obě tyto instrukce ohledně pravidelného pohybu. Mladí muži ve věku 18-29 let jsou sportovně aktivní nejčastěji: 36 % z nich se zabývá dostatečně jak fitness aktivitami, tak i tréninkem svalů, jak káže WHO.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Jistě, pane premiére aneb krabice sira Humphreyho


Prevence rakoviny je v Rakousku široce dostupná

U žen je nejsilněji vnímána prevence rakoviny prsu a rakoviny děložního hrdla. Asi polovina žen ve věku od 15 let se podrobila za poslední rok před uskutečněním ankety preventivnímu stěru k včasnému rozpoznání rakoviny děložního hrdla. Celkově se na takovou kontrolu za poslední 2 roky dostavilo 69 % Rakušanek. Na mamografii byly za poslední 2 roky dvě třetiny Rakušanek ve věku od 45 let.

Test na okultní krvácení jako prevenci rakoviny tlustého střeva podstupuje v Rakousku asi polovina respondentů ankety ve věku od 50 let (vztaženo k posledním 2 rokům). Každá druhá osoba ve věku od 50 let byla kromě toho v uplynulých 10 letech na preventivní kolonoskopii.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články