Slaďování pracovního a osobního života v Rakousku. O co jde?


			Slaďování pracovního a osobního života v Rakousku. O co jde?
17.2.2020 Zahraničí

Celkem 29 % žen a 28 % mužů v Rakousku plnilo v roce 2018 pravidelné nebo příležitostné povinnosti v péči o děti do 15 let. Spočítal to rakouský statistický úřad Statista. Kromě toho 9 % žen a 6 % mužů podporovalo ještě péčí své příbuzné, kteří nejsou schopni život zvládat samostatně. Studie přináší více detailů a ukázala, že starosti o blízké znamenají pro ženy značné a pro muže naproti tomu jen mírné zatížení ve vztahu k tomu, zda a v jakém rozsahu jsou výdělečně činní.

Péče o děti připravuje ženy o výdělek

Stupeň zapojení do výdělečné činnosti v okamžiku uskutečnění dotazování byl u 61 % žen ovlivněn povinností starat se o děti do 15 let, což bylo čtyřikrát častěji než u tatínků (15 %). Míra vlivu je závislá na věku nejmladšího dítěte: největší omezení výdělečné činnosti uváděli rodiče batolat do 2 let: omezit vydělávání muselo 78 % žen a 18 % mužů. Ve věku ratolestí 10 až 14 let byl tento podíl už „jen“ 42, resp. 8 %.

Slaďování znamená hlavně zkrácení pracovní doby žen

Bezmála 4 z 10 žen (39 %) uvádějí, že si zkrátily kvůli péči o děti do 15 let své pracovní úvazky; totéž provedli muži jen v 5 %. Čím jsou děti starší, tím se zase úvazky matek prodlužují. Pouze mizivé procento řeší rodičovství změnou práce a méně náročnými pracovními úkoly nebo jinými změnami, aby bylo dosaženo lepšího výdělku (10 % žen a 5 % mužů).


Mohlo by vás zajímat: UNIQA expanduje v regionu CEE


Asi 1,52 milionu rodičů využívá nabídku institucionální péče o děti do 15 let – 40 % tak činí u všech svých dětí, 12 % pro některé z nich. Tatínkové dětí, bez ohledu na využití či nevyužití dětských zařízení, pracují v naprosté většině na plný úvazek (více než 83 % z nich). U žen naopak tento rozdíl (s využitím dětských zařízení nebo bez nich) smaže až nástup nejmladšího dítěte do základní školy.

Největší těžkostí jsou přesčasy

Nejčastějšími problémy slaďování pracovního a rodinného života v Rakousku jsou podle vyjádření tatínků dlouhá pracovní doba (12 %), respektive nepředvídatelná pracovní doba a její nevhodné rozložení (11 %). U matek to bylo naopak: většinou respondentky pracují na částečný úvazek a bojí se hlavně nevyzpytatelné pracovní doby, kterou nejde naplánovat (13 %).

Péče o blízké nesoběstačné osoby zatěžuje skoro desetinu žen

V rámci péče o blízké osoby, které život nezvládají samostatně, jsou zatíženy ženy více než muži. Celkem se aktuálně stará o příbuzné na 242.000 rakouských žen a 154.000 rakouských mužů ve věku od 18 do 64 let. Podíl pečujících osob na celkové populaci roste s věkem a nejsilnější je ve věku 55 až 64 let (16 % žen a 11 % mužů).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články