Postavení pojišťoven po roce 2010 - Kooperativa


			Postavení pojišťoven po roce 2010 - Kooperativa
19.2.2011 Pojistný trh

Dlouhodobě „dvojka“ českého pojistného trhu, která v NŽP předstihla již v 1. pololetí Českou pojišťovnu a stala se tak na půl roku „jedničkou“. Ve 3. čtvrtletí opět klesla na pozici „dvojky“. Připomíná to tak vývoj v roce 2009 s tím, že tehdy ke ztrátě pozice leadera trhu došlo už o tři měsíce dříve.

V ŽP je už od počátku roku dokonce až na 4. místě, kam klesla z loňského 2., když se před ní dostaly bankopojišťovny díky jednorázově placenému pojistnému. Kooperativa po dlouhých letech stabilního postavení poměrně výrazně ztratila svůj podíl na celkovém trhu, přičemž k tomuto propadu došlo především ve 2. čtvrtletí (viz tabulka).

Díky velkému náskoku na ostatní pojišťovny ale zůstává celkově „dvojkou“ s velkým náskokem na třetí Allianz. Pokles je dán jak ztrátami v NŽP, tak i nižším růstem v ŽP než je průměr trhu. Na růst pojišťovny měly v minulosti vliv i akvizice kmene POV a HAV jiných pojišťoven (v roce 2002 Komerční pojišťovny, v roce 2004 Pojišťovny ČS a Union pojišťovny). Vzhledem k vysokému poměru storen u těchto produktů a delšímu časovému odstupu však tyto kmeny v současné době ovlivňují postavení pojišťovny již jen nevýrazně. Kooperativa provozuje smíšenou pojišťovací činnost s větším zastoupením v NŽP. Je dominantním členem skupiny VIG.

Pojišťovna zůstává i přes pokles velmi silná v podnikatelských pojištěních. Její pozice je výrazně silnější při započtení netržního pojistného z povinného pojištění odpovědnosti podle zákona 125/1993, kde má společně s Českou pojišťovnou výhradní postavení.

Kooperativa přišla v 1. čtvrtletí na trh s inovovaným ŽP Perspektiva (7BN). Jde o variabilní IŽP se zajímavostí v podobě vrácení 10 % ze zaplaceného rizikového pojistného v případě bezeškodního průběhu pojištění. Produkt je o něco dražší než předchozí verze 6BN, nicméně se stále řadí mezi průměrně nákladové.

Kooperativa patří k těm pojišťovnám, které nabídly ve 4. čtvrtletí v rámci POV svým klientům službu tzv. přímé likvidace. Tato služba je plně zahrnuta v základním POV a je poskytována za cenu 1 200,- ročně. Jedná se o „pravou“ přímou likvidaci – klientovi je uhrazena jím nezaviněná škoda a pojišťovna ji následně zúčtuje s pojišťovnou viníka. Dále připravila příjemnou novinku u svého cestovního pojištění – připojištění zrušení cesty zásahem „vyšší moci“ (přírodní katastrofa, epidemie, terorismus apod.). Velmi zajímavé je také úrazové pojištění osob pohybujících se ve válečných zónách. Pojištění není určeno jen pro vojáky, ale také pro všechny pracovníky státního i soukromého sektoru a humanitárních organizací.

Také Kooperativa se snažila maximálně urychlit proces likvidace škod způsobených povodněmi na Moravě, povodněmi v severních Čechách a krupobitím ve středních Čechách. Na přelomu listopadu a prosince pak klienty Kooperativy postihly škody na majetku, úrazové škody a škody z titulu odpovědnosti v souvislosti se sněhovou kalamitou a ledovkou.

Pojišťovna spustila nový klientský web, kde nabízí on-line svůj produkt MediKompas. Ve 2. čtvrtletí pak nabídla možnost zobrazení smluv on-line a eFaktury ve spolupráci s Českou spořitelnou. Ve 4. čtvrtletí spustila Kooperativa prostřednictvím on-line aplikace na internetu i pojištění rodinných domů.

Kooperativa - vývoj podílu na trhu

 

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články