Martin Žáček a Robert Gauci: Jak probíhá spojení pojišťoven UNIQA a AXA?


			Martin Žáček a Robert Gauci: Jak probíhá spojení pojišťoven UNIQA a AXA?

Rakouská společnost UNIQA zvítězila v souboji o aktiva francouzské finanční skupiny AXA ve střední Evropě. Generálních ředitelů obou pojišťoven Martina Žáčka a Roberta Gauciho jsme se zeptali, jak celá akvizice ve stínu koronavirové pandemie probíhá.

Převzetí dceřiných společností AXA v Česku, Polsku a na Slovensku představuje největší akvizici v historii společnosti UNIQA, která tak nyní patří mezi top 5 pojistitelů ve střední a východní Evropě. Jaká byla hlavní motivace pro tuto akvizici ze strany pojišťovny UNIQA a co to přinese společnostem UNIQA v ČR a SR?

MŽ: Naše skupina UNIQA má v zemích V4 už bezmála třicetiletou historii. Vedle rakouského trhu hrají trhy ve střední Evropě, tedy v Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, v rozvojové strategii koncernu nejdůležitější roli. Společnosti v těchto zemích jsou dlouhodobě úspěšné, dynamicky rostou a jsou profitabilní. Proto je logické, že centrála chtěla právě v těchto státech svoje aktivity posílit. Akvizicí AXA tento záměr uskutečňuje: UNIQA bude patřit mezi přední pojišťovací skupiny v regionu střední a východní Evropy. Ve všech třech zemích (Polsko, Česká republika, Slovensko) zaujímá UNIQA nyní pozici mezi top 5 pojišťovnami a díky této transakci posílí pozici skupiny v regionu střední a východní Evropy o 5 milionů zákazníků s objemem dodatečného pojistného přibližně 800 milionů EUR ročně. Počet zákazníků UNIQA se tak na celém evropském kontinentu jednorázově zvýší na celkových 15 milionů.

Jiří Žáček  UNIQA 2


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


A jak je transakce vnímána ze strany představitelů AXA v ČR a SR?

RG: AXA v průběhu minulých let využila svou silnou inovační kulturu k růstu v nových tržních segmentech a narušení tradičního pojistného trhu. Jsme nyní rádi, že můžeme otevřít novou kapitolu naší historie! UNIQA je přední evropská pojišťovací skupina. Fúzí s našimi AXA získává UNIQA inovativního a významného hráče na českém a slovenském trhu, čímž posiluje svoji pozici a rozšiřuje nabídku nabízených služeb a produktů se silným zaměřením „dělat více“ a „dělat lépe“, tedy růst a inovovat. AXA a UNIQA se vhodně doplňují a je naší společnou ambicí vzít si z obou stran to nejlepší. AXA přináší penzijní spoření a investice, UNIQA má významný kmen zákazníků ve firemním a korporátním pojištění. AXA byla silná v životním pojištění, UNIQA zase v neživotním. To je jen pár příkladů, z nichž je patrné, že budoucí UNIQA bude všestrannější a silnější poskytovatel finančních služeb.

Robert Gauci AXA 2 2020

Jak dlouho se tato významná transakce připravovala a v jakých fázích probíhá?

RG: Proces začlenění společností AXA pod značku UNIQA začal v únoru 2020, kdy byla oznámena dohoda mezi koncernem UNIQA Insurance Group a AXA Group. Transakce podléhá obvyklým regulatorním podmínkám při uzavírání takových obchodních dohod, včetně získání potřebných souhlasů, a teprve poté je možné uskutečnit reálné kroky k fúzi. Koncem července vydala Evropská komise pozitivní stanovisko a schválila sloučení obou finančních skupin. Její souhlas byl potřeba vzhledem k finančnímu objemu transakce. Lokální regulátoři poté převod odsouhlasili a k 15. říjnu 2020 nastal tzv. closing, čímž byly převedeny akcie AXA Group na UNIQA Insurance Group a skupina se stala právně i fakticky vlastníkem společností AXA na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku.

MŽ: Celá „operace“ je naplánována krok za krokem, protože jde samozřejmě o složitý řetězec nejen právních, ale také praktických opatření pro realizaci fúze. Tu je třeba vnímat jako spojení vize, systémů, produktů, servisu, procesů, kancelářské a pobočkové sítě, lidských zdrojů, externích partnerských vztahů, financí, interní kultury a dalších atributů do jediné společnosti UNIQA. A to vše tak, aby byl po celou dobu zachován prvotřídní klientský servis, na který jsou zákazníci a partneři obou společností zvyklí. Snažíme využít to nejlepší z obou stran. I když některé legislativní i organizační kroky jsou už za námi, celý proces zabere ještě hodně času. Součástí budou i strukturální změny uvnitř organizace tak, aby odpovídala nové velikosti a síle firmy.


Mohlo by vás zajímat: Kontrola klienta u politicky exponovaných osob


Do budoucna se tedy budeme setkávat už jen s logem UNIQA?

MŽ: Ano, je tomu tak. UNIQA vystupuje prakticky ve všech zemích, kde je aktivní, pod svojí značkou UNIQA. Strategie jedné značky se budeme držet i nadále. Značka AXA z českého trhu odejde. Jedinou výjimku tvoří mezinárodní společnost původem z Belgie poskytující asistenční servis a cestovní pojištění pod jménem AXA Assistance, která nemá s naší fúzí nic společného.

Jak proběhne rebranding a kdy odejde značka AXA z českého a slovenského pojistného trhu?

RG: Celý proces rebrandingu je rozplánovaný na několik etap a je pro úspěch přechodu klíčový. Už v lednu budou přejmenovány na UNIQA penzijní a investiční společnosti v Čechách a na Slovensku. Mezitím už započne i proces přeměny log na dosavadních obchodních pobočkách AXA. I pod značkou UNIQA tam ale naši dosavadní klienti AXA dostanou plný servis. Proto je směřujeme do původních poboček, na které byli zvyklí, a to prakticky po celý rok 2021. Životní a neživotní pojišťovny se přejmenují začátkem léta 2021 a sloučí se do jedné UNIQA pojišťovny. Ale i u pojištění platí, že by zákazníci obou značek měli zatím navštěvovat dosavadní obchodní místa, kam chodili doposud. Od roku 2022 chceme, aby poskytovala všechna obchodní místa v ČR i SR veškeré služby dnešním zákazníkům z obou značek. A postupně dojde i ke sjednocení nabídky produktů a služeb, ale to ještě nějakou dobu potrvá.


Mohlo by vás zajímat: Ladislav Burián: Kvalitní odborná likvidace bude vždy potřeba


Povedlo se celou akvizici finalizovat podle představ obou stran? A v čem jsou podle vašich názorů ty největší problémy v rámci integračního procesu na trzích ČR a SR?

RG: Průběh transakce hodnotím velmi pozitivně. Vysoká angažovanost a zapojení všech zaměstnanců do integračního procesu, vzájemné sdílení znalostí a zkušeností nám pomohly překonat všechny výzvy. Největší oříšek je samozřejmě komplexnost tzv. technického sloučení. Harmonizace procesů a nástrojů nejen při vlastní nabídce produktů, ale také v poprodejní fázi a při likvidaci pojistných událostí – to jsou nejdůležitější oblasti, na které se dnes zaměřujeme, s jasným cílem poskytnout všem klientům a obchodním partnerům produkty a služby nejvyšší kvality, na jaké jsou zvyklí. A do všech služeb, které budeme poskytovat v budoucnosti, jsme implementovali klíčový princip „žádný krok zpět“, což znamená, že kvalita všeho, co děláme, bude minimálně udržována, ale spíše zlepšována prostřednictvím tohoto integračního procesu pro všechny zúčastněné strany.

MŽ: Klíčoví pro úspěšné završení celé transakce jsou naši lidé. Jsem velmi rád, že v obou společnostech máme skvělé a motivované spolupracovníky. Vzhledem k tomu, že naše společnosti působí jak v České republice, tak i na Slovensku musíme ve všech našich úvahách respektovat odlišnosti jednotlivých trhů i spotřebitelů. Pro mě je v tomto ohledu neocenitelná zkušenost z dnes již sedmiletého vedení naší UNIQA na Slovensku, kde jsme se vypracovali na pozici čtvrté největší pojišťovny. Před námi je spousta práce, během které budeme muset našim partnerům i klientům prokázat, že jsme pro ně tou správnou volbou. To znamená nejen zcela proklientský přístup s end-to-end procesy, který je naší filozofií ale i např. zajistit logisticky seskupení našich týmů v rámci našich lokalit

Jak bude nově vypadat organizační struktura firmy?

MŽ: Cílovou entitou bude UNIQA pojišťovna, která má univerzální licenci. AXA životní pojišťovna a AXA neživotní pojišťovna do ní nafúzují.

Jak to bude se zaměstnanci AXA? Přecházejí pod UNIQA? Změní se pobočková síť?

RG: V transakci vidíme vedle efektu transformace také možnost rozšíření expertního know-how ve vlastních řadách. Bude pro nás důležité udržet všechny klíčové zaměstnance na obou stranách a docílit co nejlepšího týmu prostřednictvím spojení rozmanitých zkušeností a dovedností s nejvyšší možnou organizační kvalitou. Řada manažerů bude působit pro Česko i Slovensko současně, aby synergie byly co největší. Strukturální změny samozřejmě přinesou i posuny v pracovních náplních našich expertů a často i v zařazení v organigramu.

MŽ: Díky fúzi budou mít naši klienti v Čechách příležitost konzultovat a řešit jejich finanční potřeby v síti bezmála 180 poboček a s tisícovkou profesionálních finančních zprostředkovatelů. Na Slovensku plánujeme celkem 120 obchodních míst a na 800x pojišťovacích zprostředkovatelů. Pobočkovou síť v tuto chvíli ponecháme ve stávajícím rozsahu.


Mohlo by vás zajímat: MARSH: Ceny průmyslového pojištění doslova explodují


Znamená akvizice, že se UNIQA pustí i do penzijního spoření a do investic, protože z AXA získala i takto zaměřené společnosti. Co v této oblasti plánujete a odkud bude vaše know-how pro český a slovenský trh? Co to znamená pro klienty?

MŽ: Penzijní společnost i investiční společnost budou zařazené do UNIQA v Čechách včetně existujících licencí a také současného týmu, jenž se o klienty staral. Tím je pro klienty zajištěno nejen splnění našich závazků ale zejména kontinuita prvotřídního know-how a servisu. Současně samozřejmě už od letošního roku nabídneme penzijní spoření a investice stávajícím zákazníkům UNIQA. Konkrétně to znamená, že UNIQA převezme smlouvy doplňkového penzijního spoření a staršího penzijního připojištění ve III. pilíři. V oblasti penzí podnikala AXA v ČR už od 90. let a v současné době drží bezmála 10% tržní podíl. Počet smluv penzijního spoření a staršího penzijního připojištění činí ca 300 000 kusů.  Investiční společnost AXA zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 2005 a má nyní přibližně 75 000 klientů, kteří pravidelně investují do podílových fondů podle zvolené strategie. Na Slovensku bude UNIQA v oblasti penzí jedním z klíčových hráčů s tržním podílem ca 25 %. UNIQA bude převzetím DSS a DDS aktivní jak ve druhém, tak i ve třetím pilíři. Zásadní zprávou pro naše klienty, je že do UNIQA přechází kompletní tým spolupracovníků s jejich know-how a servisem, takže klienti se mohou spolehnout na úroveň služeb, na kterou byli zvyklí

RG: Pro klienty společností AXA v Česku a na Slovensku se v tento okamžik nic nemění. Chceme všechny ubezpečit, že začlenění společností pod značku UNIQA a proces změny většinového akcionáře neznamená pro klienty žádnou změnu a z jejich strany není potřeba podnikat jakékoli kroky. Podmínky smluv a v nich dojednaných ujednání jsou nadále platné a nemohou být změněny bez souhlasu klienta


Mohlo by vás zajímat: EIOPA dokončila včas návrhy k PEPP. Jaká je budoucnost penzí?


Jak se změní nabídka pojistných produktů, případně doprovodných služeb?

MŽ: Jak už bylo řečeno v předchozí odpovědi, UNIQA začne jak v Česku, tak i na Slovensku podnikat i v penzijním spoření a v investicích. Pokud se týká pojištění, po dobu letošního roku budou zákazníkům k dispozici produkty z dílny obou značek, i když už brzy jen s logem UNIQA, protože brand AXA z českého trhu odejde. Týmy produktových specialistů obou pojišťoven už intenzivně analyzují portfolia, neboť do cílové nabídky chceme vybrat to lepší z obou stran. Předpokládáme, že sjednocení produktového spektra bude dokončeno s počátkem roku 2022.

RG: Pod značkou UNIQA najdou klienti i obchodní partneři komplexní portfolio produktů a služeb životního pojištění, pojištění majetku, podnikatelů a odpovědnosti, cestovního pojištění, spoření na důchod a investičních fondů. UNIQA tak bude všestrannějším finančním partnerem k pokrytí celé škály potřeb i přání. Jsme si současně vědomi toho, že do budoucna nebude obor pojišťovnictví jen o pokrytí rizik, ale i o doprovodném užitečném servisu, který má klientům usnadnit život nejen po pojistné události, ale i v běžném každodenním režimu, když se neděje nic mimořádného. I po této stránce se do budoucna hodláme profilovat jako poskytovatel služeb.

Děkuji Vám za rozhovor.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články