ABI: Jak pojišťovat v případě budoucí pandemie?


			ABI: Jak pojišťovat v případě budoucí pandemie?

Asociace britských pojistitelů (ABI) publikovala studii, podle které je základním poselstvím současné krize fakt, že po odeznění pandemie je třeba rozvinout debatu o tom, jak by mohla být globální ekonomika lépe pojištěna proti budoucí pandemii.

Huw Evans, generální ředitel ABI, uvedl, že až bude pandemie COVID-19 pod kontrolou a život se vrátí do normálních kolejí, bude nutné vést debatu o tom, jak by mohla být globální ekonomika lépe pojištěna pro případ pandemie. Nikdo podle jeho názoru nechce vidět opakování takových hrozných problémů, kterým nyní podnikatelé čelí. Jejich zvládnutí je úkolem pro vlády a stejně tak pro pojistitele. Půjde o to, jak moc je stát připraven převzít příslušný mandát a platit za pojistnou ochranu podnikatelů a jednotlivců.

Posledních několik týdnů podle něj ukázalo, že návrat ke statusu quo by byl nežádoucí. Ať už to bylo v USA, kontinentální Evropě, nebo ve Spojeném království, v podstatě všude se dostalo pojišťovnictví pod „palbu“, protože většina pojistných smluv u pojištění pro případ přerušení provozu neposkytuje pojistnou ochranu pro infekční nemoci a existují takové smlouvy, v nichž jsou obvykle vyloučeny z pojistné ochrany neznámé viry, jako je COVID-19. 


Mohlo by vás zajímat: Svět za časů korony: Čeho se nejvíce obávají Němci


Místo toho jsou podniky typicky chráněny pro případ každodenních běžných rizik, jako jsou škody na zařízení, dopravní nehody, selhání dodavatele a škody na zdraví zaměstnanců. Například v roce 2019 činila jen ve Spojeném království pojistná plnění z titulu těchto běžných pojistných nebezpečí 7,8 mld. GBP (9,7 mld. USD), zatímco pojistná plnění z titulu nemocí podléhajících oznámení byla zanedbatelná. Protože tyto nároky na plnění nedorazily ze všech podniků ve stejnou dobu, pojišťovací model pracoval a pojistná plnění byla vyplacena. U pandemie jde o jiný případ, neboť každý podnik je zasažen ve stejnou dobu.

Politici a špičkoví manažeři, kteří by chtěli změnit současnou situaci, budou muset připustit, že žádný pojistný trh ve světě nemůže sám zajistit pojištění pro případ pandemie. Pojistný trh Spojeného království je největší v Evropě a čtvrtý největší globálně, a to s Londýnem jako mezinárodním centrem specifického pojištění a zajištění. Ale ani ve Spojeném království by poskytování široké pojistné ochrany pro případ pandemie nebylo fakticky možné bez státní podpory, protože výše kapitálu, který by pojistitelé museli držet s ohledem na dané riziko, by vyústila do cen zcela nedostupných spotřebitelům. V roce 2019 měly podniky Spojeného království obrat ve výši přes 4,1 bilionu GBP a zaměstnávaly 27 milionů osob. Pojištění těchto podniků pro případ pandemie je při použití normálního modelu nemožné vzhledem k tomu, že pojistitelé Spojeného království drží celková aktiva ve výši 2,2 bilionu GBP.    


Mohlo by vás zajímat: Výzva jedenácti: Lékaři Univerzity Karlovy volají po odblokování společnosti!


To je důvod, proč je nutno začít přemýšlet o nových řešeních. Partnerství mezi vládami a pojistnými trhy, které by pomohlo řešit velké problémy, není nic nového. Schémata či řešení pro tzv. mezery v ochraně entit (korporací) existují napříč světem, ponejvíce pro případ povodní, terorizmu a zemětřesení. Ve Spojeném království působí např. Flood Re či Pool Re, v USA California Earthquake Authority, ve Francii společnost CRC a na Novém Zélandě pak Earthquake Commission. V každé z těchto institucí je zapojení státu na různé úrovni. Společné je jim ale to, že všechny usilují o to, aby byla umožněna pojistná ochrana rizik, jež by byla jinak nepojistitelná.

Velikost a rozsah vládních podpůrných balíčků a intervencí centrálních bank, které je možno sledovat v posledních dnech, demonstrují naprosto dostatečně, proč jsou pojistitelé dlouhodobě s ohledem na obrovské potenciální náklady opatrní, pokud jde o pojistnou ochranu pro případ pandemie. V tomto případě nejde o nějaké selhání trhu, nýbrž o uznání toho, že trh má svá omezení. Platí zde, že stát je vždy “pojistitel poslední instance”.  Přes toto vysvětlení pojistitelé ze Spojeného království očekávají, že COVID-19 bude hlavní pojistnou událostí ve výši 275 mil. EUR, přičemž tato částka zahrnuje pojistná plnění u cestovního pojištění a pojistná plnění z titulu zrušených akcí, zrušených školních výletů a narušení některých částí podnikání.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA k pojistitelům a zprostředkovatelům: Pozastavte distribuci dividend


Huw Evans zdůrazňuje, že všichni máme potřebu dělat věci lépe.  Ve světě 21. století, kdy pohyb lidí, obchod a infekční nemoci jsou více propojeny než kdykoli předtím v historii lidstva, potřebujeme podle jeho názoru otevřít nové cesty k ochraně našich ekonomik před riziky, jimž nás vystaví budoucí pandemie. Stát musí být v čele a musí být centrem takového úsilí, ale pojistitelé, ať už globálně či v tuzemsku, by se měli stát součástí diskuze. Jestliže globální pandemie mají být častěji součástí našeho světa, potřebujeme podle Evanse začít hovořit o tom, jak ochránit více podnikatelů a jednotlivců než tomu bylo v případě COVID-19.    

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články