Německo: Počet stížností na pojistitele klesá


			Německo: Počet stížností na pojistitele klesá
12.3.2020 Zahraničí

Úkolem ombudsmana působícího v německém pojišťovnictví je urovnávat spory mezi pojistiteli a klienty. Z nedávno zveřejněné informace Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) plyne, že v roce 2019 měla tato nezávislá instituce méně práce. Pokračoval tak pozitivní trend, tj. pokles počtu předložených stížností.

Počet stížností spotřebitelů na pojistitele v loňském roce výrazně poklesl. Nezávislý ombudsman zaregistroval 16 928 podnětů/stížností, což je ve srovnání s rokem 2018 o 7 % méně. Ze zprávy o jeho činnosti v roce 2019 rovněž vyplývá, že se na něho navíc obrátilo 261 klientů se stížnostmi na činnost příslušného pojišťovacího zprostředkovatele. Celkově se počet stížností předložených v roce 2019 snížil oproti předchozímu roku o 7,5 %.

Z celkového počtu stížností jich okolo 4 500 ombudsman odmítl z důvodu nepřípustnosti. Je nutno podotknout, že již v roce 2018 se celkový počet předložených stížností mírně snížil, takže lze již hovořit o trendu.


Mohlo by vás zajímat: Klienti finančních poradců nechtějí být šmírování!


Při porovnání jednotlivých pojistných odvětví se ukazuje, že spotřebitelé si nejvíce stěžují na životní pojistitele. I když každý jednotlivý spor je pro dotčené osoby jistě nepříjemný, tak GDV upozorňuje na celkový obrázek. Ten vypadá tak, že při 90 mil. účinných pojistných smluv životního pojištění v Německu bylo v roce 2019 vyhodnoceno jako oprávněných stížností toliko 3 600. Podle GDV je to pro německé pojišťovnictví v zásadě potěšující výsledek.

Druhý největší počet stížností, a to s nepatrným odstupem za životním pojištěním, připadá na pojištění právní ochrany. Už se značným odstupem následuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (1 500 stížností) a havarijní pojištění motorových vozidel (1 400 stížností). Pátou příčku zaujímá pojištění obytných budov (1 300 případů).


Mohlo by vás zajímat: Britské neživotní pojišťovny čelí silné konkurenci a vlivu Brexitu


Německý ombudsman pro pojišťovnictví vykonává činnost jako smírčí orgán od roku 2001. Kdo se dostane do sporu s pojistitelem, může se na něj bezplatně obrátit. Jeho úkolem je urovnat daný problém účinně a neutrálně a samozřejmě v souladu s platným právem.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články