Největší výzva pro německé pojišťovnictví od druhé světové války


			Největší výzva pro německé pojišťovnictví od druhé světové války

V dubnu se prezident Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) Wolf­gang Wei­ler vyjádřil k některým výzvám, jimž německé pojišťovnictví čelí v době pandemie. Je faktem, že mnohá omezení dostávají nezaviněně podniky a zaměstnance do existenční nouze. Ti pak požadují od pojistitelů rychlou pomoc.

Německo se nachází stejně jako mnoho jiných zemí v Evropě či ve světě již týdny ve výjimečném stavu. Veřejný život se ve značném rozsahu zastavil. Obchody, školy nebo restaurace jsou zavřeny, podniky snížily produkci nebo ji úplně zastavily. Rozsáhlá omezení kontaktů jsou velkou výzvou rovněž pro pojišťovnictví. Pojišťovací podniky činí vše pro to, aby své zaměstnance před koronavirovou nákazou ochránily. Umožňují nebo jim určují práci z domova a omezují přímé kontakty na ty jen nezbytně nutné. Současně se snaží o to, aby provoz byl udržen v chodu a služby byly nadále k dispozici klientům. A to dokonce v širším rozsahu než kdykoli předtím.


Mohlo by vás zajímat: Němci vidí překážky v dopravní elektrorevoluci


Lidé se obávají o svoji existenci

Mnozí lidé se nyní obracejí na pojistitele s docela jinými starostmi, než by tomu bylo za normálních okolností. Ozývají se lidé, kteří náhle a nezaviněně ztratili zdroj příjmů, kteří jsou ve zkrácené pracovní době (tzv. Kurzarbeit) nebo jejichž podnik byl z ničeho nic uzavřen. Tito lidé se obávají o svoji existenci a nevědí, zda budou schopni uhradit pojistné. Navíc přicházejí jiné nové problémy. Lidé například nemohou například přeregistrovat auto, protože registrační místo není v provozu.

Pro pojistitele je poskytnutí pomoci samozřejmostí. Weiler to podtrhuje konstatováním, že katastrofy sice patří k našemu podnikatelskému modelu, tentokrát je ale vše jinak. Předně jde o rozměr krize. Je výzvou pro všechny pojistitele, a to bez ohledu na jejich velikost, region, v němž provozují pojišťovací činnost, a bez ohledu na to, zda provozují privátní či firemní obchod. Pojišťovnictví je oslovováno s žádostí o pomoc tak, jako ještě nikdy v dějinách Německa.


Mohlo by vás zajímat: Svět za časů korony: Čeho se nejvíce obávají Němci


Jde o zvládnutí situace

Podle Weilera je však třeba zdůraznit ještě něco jiného. Nyní jde méně o obnovu a nahrazení škod, jako je tomu u povodní, požárů nebo vichřic. Jde o zvládnutí situace a o bezpečné převedení existencí alespoň trochu do normálního života, přičemž nikdo zatím ještě nedokáže odhadnout, kdy se tak stane. Postižení lidé požadují od pojišťovnictví rychlá a pragmatická řešení. Jedna věc je trvat na smluvních nárocích. Něco jiného je ptát se, co klientům v této externí krizi, za kterou nejsou zodpovědní, nejvíce pomůže. Imperativem těchto dní podle Weilera je zvažovat právní pozice s moudrostí a empatií. Podle jeho názoru si to členské pojišťovny GDV vzaly k srdci, neboť prodlužují termíny placení pojistného, přerušují dočasně pojistnou ochranu, nebo rozšiřují pojistné krytí, aniž by zvyšovaly pojistné. A poskytují i pomoc v oblasti likvidity.   

Iniciativy pojistitelů ukazují, že stojí na straně klientů 

Pod záštitou bavorského ministra hospodářství se před několika dny spojily hospodářské svazy a pojišťovací podniky, aby uzavřeným podnikům nebo částečně uzavřeným podnikům rychle pomohly s likviditou. Dalším příkladem toho, že pojistitelé stojí na straně klientů, je zřízení objemného fondu solidarity. To ukazuje, že pojišťovnictví bere svoji společenskou zodpovědnost vážně. Weiler ale zdůrazňuje, že kulanční odškodnění[1] má své hranice. Nedá se totiž jednoznačně stanovit nebo odvodit od toho, co bylo nějakému klientovi od nějakého pojistitele přislíbeno. Každý případ je nutno uvážit samostatně, a to při zohlednění příslušných okolností. Jde o to, jak velká je nouze klienta, nebo jak úzký je obchodní vztah. Roli hraje i ta skutečnost, do jaké míry může pojistitel ústupky obhájit. 


Mohlo by vás zajímat: EIOPA k pojistitelům a zprostředkovatelům: Pozastavte distribuci dividend


Největší výzva od druhé světové války 

Nikdo podle Weilera nemůže od pojišťovnictví očekávat, že převezme ekonomické škody, které nejsou vůbec pojištěné. Existuje totiž ještě zodpovědnost tohoto oboru vůči jiným subjektům - zaměstnancům, obchodním partnerům, vlastníkům a především vůči ostatním klientům. Ti se určitě spoléhají na to, že pojistitel kdykoli vyřídí jejich oprávněné nároky. A to plně platí obzvlášť v této pro všechny tak obtížné situaci, kterou kancléřka Angela Merkelová trefně označila jako největší výzvu pro Německo od druhé světové války.

Na závěr lze uvést, že každým dnem přibývají akce či projekty, které dokládají, jak je německé pojišťovnictví stále více vtahováno do řešení dopadů pandemie. Například bylo dosaženo ujednání mezi spolkovou vládou a německými úvěrovými pojistiteli, které jim umožní nadále dávat svým klientům k dispozici úvěrové limity v existujícím rozsahu, tj. ve výši okolo 400 mld. EUR. Díky garanci spolkové vlády mohou jít úvěroví pojistitelé na vyšší rizika oproti těm rizikům, k jejichž krytí by byli oprávněni na základě reálného ohodnocení rizik. Toto rozhodnutí stabilizuje dodavatelské řetězce, zabraňuje řetězovým reakcím a zajišťuje důvěru ve stabilitu hospodářství.


[1] Německy „Kulanz“. Kulantní či kulanční odškodnění připadá v zásadě v úvahu pouze tehdy, jestliže prokázání škody nebo výše škody je problematické. Orgán dohledu připouští takové odškodnění pouze ve výjimečných případech, aby se například zabránilo soudnímu projednávání apod. - SRN Nesprávně se jako kulantní odškodnění označuje případ, kdy pojistitel vyplatí pojistné plnění jen proto, aby nebyly narušeny jinak výnosné obchodní kontakty s daným pojistníkem.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články