Rumunsko: Doklad o pojištění může být i v digitálním formátu


			Rumunsko: Doklad o pojištění může být i v digitálním formátu
14.9.2020 Zahraničí

Po sérii konzultací ohledně způsobu, jakým řidič může prokázat platnost pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, schválila v srpnu rada Rumunského orgánu finančního dohledu příslušné změny a novelizovala rumunskou normu č. 20/2017 o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.    

Jeden z článků této normy upravuje dokazování, že byla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to v případě kontroly prováděné lokálními úřady. Na základě právních změn tak řidiči budou oprávněni předkládat v případě kontroly elektronickou verzi pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tedy nebudou muset mít u sebe listinnou verzi smlouvy.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


V článku 10 (11) dané normy se uvádí, že dokladem o uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v případě kontrol realizovaných kompetentními orgány je:

  • písm. a) pojistka/pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vydaná pojistitelem, který provozuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, na uvedenou dobu platnosti a předložená v listinné podobě nebo v elektronickém formátu,
  • písm. b) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vydaný pojistitelem z jiných států, platný na území Rumunska, ale pouze na dobu v něm uvedenou, nebo pojistka (doklad) k hraničnímu pojištění pro vozidla registrovaná mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarskou konfederaci předložená v listinné podobě nebo v elektronickém formátu.

Do výše uvedeného článku bylo zahrnuto též písm. c), ve kterém se stanovuje, že dokladem o uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v případě kontrol realizovaných kompetentními orgány je informace vyplývající z dotazu do databáze pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřených na území Rumunska, která potvrdí existenci smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platné v době dotazování. Změny a doplnění normy č. 20/2017 nabude účinnosti do tří dnů od data jejich zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články