Portál Právo pro všechny: Co obsahuje a jak se uzavírá darovací smlouva?


			Portál Právo pro všechny: Co obsahuje a jak se uzavírá darovací smlouva?
14.10.2021 Spektrum

Darovací smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv v rodinném kruhu. A protože se jedná o právní dokument, je potřeba aby splňoval určité náležitosti. Pojďte si přečíst, co všechno darovací smlouva obsahuje a na co byste při darování neměli zapomenout.

Co je vlastně darovací smlouva

Darovací smlouva je závazkový vztah stran, kdy jedna ze stran závazkového vztahu převádí (nebo se zavazuje druhé straně bezplatně převést) vlastnické právo ke konkrétní movité/nemovité věci, zatímco druhá strana projeví vůli tuto movitou/nemovitou věc nebo nabídku do svého vlastnictví přijmout. Darování je vždy dobrovolné a bezplatné, neboť poskytnutí daru na základě právní povinnosti by nebylo darováním. Darování je upraveno v ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2020 v Česku dle oPojištění.cz


Kdo jsou smluvní strany

Smluvními stranami darovací smlouvy jsou:

  1. dárce, tj. ten, kdo na jiného bezplatně převádí vlastnické právo k věci (nebo kdo se teprve obdarovanému zavazuje věc bezplatně do vlastnictví převést), 
  2. obdarovaný, tj. ten, na koho je druhým bezplatně vlastnické právo převedeno nebo komu se druhý k takovému převodu zavázal. Obdarovaný se současně rozhodl takový dar nebo nabídku daru přijmout.

Co může být předmětem darování

Předmětem darování mohou být movité i nemovité věci, přičemž darován může být i všechen současný, a dokonce budoucí majetek dárce. V takovém případě je platnost darování omezena zákonnou limitací – dar nesmí přesahovat více jako polovinu tohoto budoucího majetku.


Mohlo by vás zajímat: IFRS 17: Vbíháme do cílové rovinky?


Forma darovací smlouvy

Darovat můžete i bez uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je darovací smlouva uzavřena odevzdáním movité věci dárcem a přijetí daru obdarovaným. Pozor, jedná-li se ale o darování nemovitých věcí, darovací smlouva musí být vždy uzavřena v písemné formě, jinak je takové právní jednání neplatné.

Nezbytné náležitosti darovací smlouvy

  1. Určení a označení smluvních stran
  2. Určení předmětu daru
  3. Uvedení projevu vůle převést vlastnické právo k věci bezplatně a dobrovolně
  4. Datum, místo, podpisy obou smluvních stran na téže listině

Smluvní strany, tj. osoby dárce a obdarovaného musí být v darovací smlouvě řádně označeny, a to jménem, příjmením, datem narození/rodným číslem a bydlištěm. V darovací smlouvě musí být dále řádně vymezen dar (předmět darování). Je-li předmětem darovací smlouvy nemovitá věc, musí být v darovací smlouvě označena tak, aby byl právní úkon určitý a srozumitelný.

Pokračování článku ZDE.


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2021: MetLife vykázal čistý zisk 3,4 mld. $. Prudential Financial 2,2 mld. $


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články